Rudshøgda

Rudshøgda Pukkverk AS ble godkjent som uttak av Ringsaker kommune i 2011. Regulert område er ca 100 da og ligger på sørsiden av Fulseberget. Avkjøring til pukkverket er ca 3 km fra Rudshøgda, langs Fv 19 mot Sjusjøen. Skiltet med pukkverk opp til høyre sett fra Rudshøgda.

Tandeskogen Fjelltak ble overtatt fra  As Maskinservice på Gjøvik vinteren 2019. Drift er etablert sommeren 2019 og vareutvalget er noe redusert. Kontaktpersoner er det samme som for Rudshøgda Pukkverk som en avdeling i Rudshøgda Pukkverk.

Rudshøgda Pukkverk AS er et eget selskap eid av Bjugstad Holding og Hamar Pukk og Grus AS. Hamar Pukk og Grus AS (HPG) HPG driver av flere pukkverk på Hedemarken og er en aktiv leverandør og samarbeidspartner for entreprenørene i området.

Sortiment er som vedlagt tabell viser. Noe begrenset, men sammen med HPGs andre uttak dekkes de aller fleste behov.

 

Rudshøgda Pukkverk er eget AS med organisasjonsnummer 898 585 972
Produkter Rudshøgda og Tandeskogen 

 Produkt  Sortering  Anvendelse                                                                                                
 Frostsikring 0/300mm  Oppfylling og oppbygning av veger, plasser og til bygg i mindre høyder enn sprengstein.
 Forsterkningslag   0/120mm        

 Bærende masse til oppfylling og underlag for drenering.

 Massen er knust i ett trinn og er grovt bærelag.

 Bærelag 0/32mm  Bærende masse til oppfylling og avretting.

 Maskingrus

 Veggrus, subbus

 

0/16-0/11-0/8mm

 Grus til veger og gårdsplasser, avretting for asfaltering og betong.
 Kult  20/120mm  Forsterkningslag og oppbygning til veger, plasser og bygg.
 Pukk  16/22mm  Pukk til avretting, drenering og oppfylling
 Pukk 8/16-6/16mm  Pukk til avretting og drenering.
 Pukk, strøsingel
2/5mm  Fin pukk til avretting, underlag belegningsstein og strøsingel.
 Maskingrus 0/6mm  Kabelsand og annen oppfylling uten krav til finstoff.
 Maskingrus 0/2mm  Kabelsand og ukurant bruk uten krav til finstoff eller bære-egenskaper.
 Sprengt fjell    Sprengt fjell rett fra røys, størrelse fra finstoff til blokk.

 

Åpningstid:

Mandag - fredag 07.00 - 15.00

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital