Vang Grustak

Vang Grustak ligger i Bjørgedalen ved Narmo i tidligere Vang kommune, nå Hamar. Det har vært uttak av grus til ”husbruk” så lenge det kan minnes og det har vært drift og grustak siden 1941. Massene er morene av god kvalitet.

Statens Veivesen kjøpte og drev grustak her fra 1941 til 1975, i tillegg tok entreprenør Blakstad Holter ut masser fra 1973 til 1975. Vang kommune hadde aktivitet i området fra 1960 til 1962.

Fra 1968 til 1980 tallet drev betongvarefabrikkene i området uttak i tillegg til betongproduksjon. Fra 1985 til 1994 stod Norcem Betong/Aker Betong for driften fram til at Kolo Veidekke kjøpte driftsrettigheten i 1994. Kolo Veidekke drev uttaket fram til Hamar Pukk og Grus AS ble dannet i 2000.

Produkter ved Vang Grustak

Produkt Sortering Anvendelse
Veggrus
(subbus)
0/11 Grus til veier og gårdsplasser. I Bjørgedalen er det til tider knust fjell som har meget gode grusveg egenskaper.
Brukes også som avretning før asfaltering og støping.
Maskingrus
(subbus)
0/8
Brukes under heller og belegningsstein. Har bedre drenerende egenskaper enn 0/4. 0/8 har tilfredsstillende komprimeringsegenskaper. Brukes som veggrus.
Maskingrus
(subbus)
0/4 Oppfylling og avretting uten krav til drenering eller andre tekniske egenskaper. 
Billig.
Brukes under heller og belegningsstein.
Ved god komprimering holdes maur og andre insekter unna belegningsstein.
Grus, natur 0/8
Støpegrus/sand. Naturegenskaper, har mye finstoff og drenerer med det dårlig. Binder seg ikke som subbus pga mye runde korn som ikke låser seg ved komprimering.
Pussesand 0/4
Fra Ydalir/Elverum. Brukes ved støping og pussing uten solling. Denne sanden har ikke finstoff og drenerer meget godt.
Brukes i sandkasser og er brukt på Koigen som sand på badestranda.

Pukk strøsingel

2/5 Fin pukk, brukes som strøsingel og underlag under belegningsstein.
Pukk 8/11
Pukk (singel) som vesentlig brukes på gårdsplass. Sesongvare om sommeren.
Pukk 6/16-8/16
"Grøftepukk" brukes til drenering rundt grunnmurer og i grøfter.
Pukk 11/22-16/22 Betongtilslag, drenering og oppfylling.
Massen har meget gode drenerende egenskaper.
 Knust betong  0/90-0/120

 Returbetong som er knust og behandlet med magnet for fjerning av armeringsjern og annet metall.

Massen har gode oppfyllings og komprimeringsegenskaper.

Sams 0+ Naturlig sams grus rett fra stuff/uttak. Variabel sammensetning og kvalitet.  
Matjord  

Vi leverer ikke matjord fra sommer 2022, kontakt gjerne Pål Helge Dobloug eller Syversen på Trehørningen, eller Sirkula på Gålåsholmen

Ukurant masse Opprensk fra produksjon. Dette kan være alt fra fin drenerende masse til bare ”støv” som er samlet opp under bånd. Massen har ingen krav til renhet eller andre egenskaper.

Åpningstid:
Mandag – torsdag 07.00 - 18.00

Fredag 07.00 – 15.00
Personbilhenger betales med vipps og betalingskort

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital