Om selskapet

Hamar Pukk og Grus AS ble dannet i 2000 da Kolo Veidekke ASA, som drev Vang Grustak på Ingeberg, og Gunnar Holth Grusforretning AS som drev Brynsåsen, slo sammen aktiviteten. Bedriften sysselsetter i dag 15 ansatte, mange med lang erfaring i bransjen.

Sørli Massetak ble regulert og utvidet i 2008 etter at Bjørn Frenning Transport og Graving hadde startet uttak noen år tidligere. Anlegget ligger meget gunstig til i forhold til utbygging av jernbane mot Hamar. Asfaltverk er satt opp som erstatning for Veidekkes fabrikk på Gålås. Dovrebanen går gjennom området og produksjon og levering av ballastpukk gjøres både på bil og jernbane. Ut fra dette vil Sørli være en stor leverandør og resurs for utbygging av det sentrale transportnett på indre Østlandet. 

 

Rudshøgda Pukkverk AS ble etablert i 2012 med uttak på eiendommen Kjos langs Tandeskogvegen ca 3 km fra Rudshøgda stasjon. Tandeskogen Fjelltak ble overtatt i 2019 og etablert i Rudshøgda Pukkverk. Begge anleggene drives som avdelinger i Hamar Pukk og Grus med felles administrasjon og bemanning.

 

Med alle avdelinger kan vi tilby et bredt spekter av varer og tjenester til bygg- og anleggsvirksomhet innen betong- og asfaltarbeider og veiutbygging.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital